Downloads & software-updates

Gira G1 eNet SMART HOME Client

Belangrijke aanwijzing

Na de firmware-update heeft u een wachtwoord nodig om de Gira G1 in gebruik te kunnen nemen. Het wachtwoord staat op het etiket op de Gira G1 vermeld. Indien hier geen wachtwoord te vinden is, luidt het wachtwoord 'device'. Wijzig het wachtwoord van het apparaat tijdens de projectplanning.

Ter verduidelijking en ondersteuning bij de ingebruikname is een compacte, begrijpelijke video beschikbaar waarin de firmware-update wordt toegelicht. De video is te vinden op Gira Akademie en bestaat in het EN, NL en D.

Nieuwe functies

Door de firmware-update v102.0.20 kan de Gira G1 in installaties met een Gira eNet Server  ook worden gebruikt als client. Daarbij worden alle functies van de Gira eNet server ondersteund.

Neem a.u.b. in acht dat deze versie de volgende functies niet ondersteunt:

  • Deurcommunicatie
  • Weerdienst
  • Alarmsysteem

Voor deze versie zijn al verdere releases gepland.

Bovendien is er nog sprake van de onderstaande beperkingen:

  • Houd er a.u.b. rekening mee dat de bediening van de tastfunctie - in de actuele firmware-versie - voor eNet tastactuatoren (longpress-bediening) en de bijbehorende statusfeedback momenteel wordt verbeterd.
  • Bij de firmware-update via WLAN geeft de Gira Project Assistant onjuist aan dat de actualisering niet gelukt is. Controleer op de Gira G1 of de update gelukt is.
  • Wanneer een PoE-element wordt gebruikt, is geen verbinding per WLAN mogelijk hoewel de Gira G1 dit aanbiedt.

ZIP, 273.118 Kb

Versie: 102.0.20

Datum: 27.04.2018

Downloaden

Talen

Service

TOP