Kontaktligzdu ar paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību („Bērnu aizsardzību”) atsaukšana

Attēls: piemērs Gira kontaktligzdas pārsegam ar paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību („Bērnu aizsardzību”),
īpaša pazīme – iespiests bērnu aizsardzības simbols

Mūsu pārbaudes laboratorijā tika konstatēts, ka kontaktligzdu pārsegiem ar paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību („Bērnu aizsardzību”), kurus laika posmā no 09.12.2014. līdz 26.01.2016. uzņēmums Gira pārdevis ar dažādu elektropreču vairumtirgotāju starpniecību, ir iespējami defekti. Aktuālajās pārbaudēs konstatēts, ka mehānisms kontaktligzdas pārsegā, kas nodrošina paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību („Bērnu aizsardzību”) – tā sauktais „Shutter” (aizslēgs) – iespējams, ne vienmēr automātiski noslēdzas, kā paredzēts. Šīs kļūdas dēļ, nepareizi lietojot kontaktligzdu, piemēram, iebāžot elektrību vadošus priekšmetus, tāpat kā parastajās kontaktligzdās bez paaugstinātas pieskaršanās aizsardzības, ir iespējams strāvas trieciens ar smagām, dažkārt pat dzīvībai bīstamām traumām.

Lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai līdz pārsegu nomainīšanai apdraudētās personas, it īpaši bērni, Jūsu mājsaimniecībā vai iestādē nevarētu kontaktligzdās iebāzt nekādus elektrību vadošus priekšmetus.

Drošība uzņēmumam Gira ir pirmajā vietā. Tādēļ drošības nolūkos mēs atsaucam potenciāli bojātos kontaktligzdu pārsegus ar paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību („Bērnu aizsardzību”), kuri pārdoti laika posmā no 09.12.2014. līdz 26.01.2016.

Aicinājums klientiem:
lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu elektromontieri vai elektropreču pārdevēju, ja iepriekš minētajā laika posmā esat iegādājies attiecīgos produktus un/vai šādi produkti pie Jums tikuši iemontēti. Elektromontieris Jums paziņos, vai Jūsu pārsegi ir potenciāli bojāti. Viņš var Jums palīdzēt un pēc pārbaudīšanas bez maksas nomainīt pārsegus, uz kuriem attiecas atsaukšana, pret jauniem pārsegiem ar pilnībā funkcionējošu paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību.

Nekādā gadījumā nemēģiniet patstāvīgi nomainīt kontaktligzdu pārsegus!

Pilnīgai skaidrībai informējam: pašas kontaktligzdas nav bojātas, bojāti var būt tikai pārsegos iemontētie aizslēgi („Shutter”). Tas nozīmē: elektrības padeve kontaktligzdām nav traucēta. Kontaktligzdas ir pilnībā funkcionējošas un, pareizi lietojot, nodrošina standarta pieskaršanās aizsardzību tāpat kā jebkura cita kontaktligzda. Tātad tās var turpināt lietot. Tikai paaugstinātā pieskaršanās aizsardzība („Bērnu aizsardzība”), iespējams, nav garantēta.

Kuras kontaktligzdas ar paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību („Bērnu aizsardzību”) ir potenciāli bojātas?

Par potenciāli bojātām kontaktligzdām ar paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību („Bērnu aizsardzību”) ir uzskatāmas tikai tādas kontaktligzdas, kuras vislielākajā iespējamajā laika posmā no 09.12.2014. līdz 26.01.2016. ir pārdotas ar dažādu elektropreču vairumtirgotāju starpniecību. Informāciju par to, kuri no šajā laika posmā iegādātajiem izstrādājumiem varētu būt bojāti, varat lejupielādēt zemāk redzamajās saitēs.

Lejupielādēt preču sarakstu (PDF)

Lejupielādēt preču sarakstu (Excel)

Lejupielādēt attēlus

Procedurāli norādījumi elektropreču vairumtirgotājiem un elektromontāžas uzņēmumiem

Šeit ir iespējams lejupielādēt procedurālos norādījumus par kontaktligzdu ar paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību („Bērnu aizsardzību”) atsaukšanu no tirgus, kuri ir jāņem vērā elektropreču vairumtirgotājiem un elektromontāžas uzņēmumiem.

Lejupielāde elektropreču vairumtirgotājiem
Lejupielāde elektromontāžas uzņēmumiem

Paziņojums presei un drošības norādījums

Šeit Jums lejupielādēšanai ir pieejams paziņojums presei un svarīgi drošības norādījumi.

Lejupielādēt paziņojumu presei
Lejupielādēt drošības norādījumu

Preču aizstāšanas veidlapa un apmaiņas protokols elektropreču vairumtirgotājiem un elektromontāžas uzņēmumiem

Šeit elektropreču vairumtirgotāji un elektromontāžas uzņēmumi var lejupielādēt preču atsaukšanas procedūrai nepieciešamo aizstāšanas veidlapu un apmaiņas protokolu.

Aizstāšanas veidlapa*
Apmaiņas protokols

*Lai lejupielādētu aizstāšanas veidlapu, Jūsu interneta pārlūkam būs nepieciešama programma „Adobe Reader”. To varat lejupielādēt, izmantojot šo saiti: https://get.adobe.com/de/reader/

Kontaktinformācija

Norādījums: kopš 2017. gada 15. marta ir veiktas šādas kontaktinformācijas izmaiņas.

Ja Jums ir radušies jautājumi, sazinieties ar Gira atbalsta dienestu (no pirmdienas līdz piektdienai no 8.00 līdz 17.00):

Tālr.: +49-2195-602-721
E-pasts: hotline@gira.lv

 

Atvainojiet par sagādātajām neērtībām saistībā ar šo piesardzības nolūkos īstenoto produktu atsaukšanu!
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Bieži uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem

Kā ir iespējams atpazīt Gira kontaktligzdu
ar paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību
(„Bērnu aizsardzību”)?

Gira kontaktligzdu ar paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību („Bērnu aizsardzību”) ir iespējams atpazīt pēc bērnu aizsardzības simbola, kurš iespiests uz kontaktligzdas korpusa (sk. augstāk redzamo attēlu).

Kā notiek preču atdošana?

Lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu elektromontieri vai elektropreču pārdevēju, ja iepriekš minētajā laika posmā esat iegādājies attiecīgos produktus un/vai šādi produkti pie Jums tikuši iemontēti. Elektromontieris Jums paziņos, vai Jūsu pārsegi ir potenciāli bojāti. Viņš var Jums palīdzēt un pēc darbības pārbaudes bez maksas nomainīt potenciāli bojātos pārsegus, uz kuriem attiecas atsaukšana, pret jauniem pārsegiem ar pilnībā funkcionējošu pieskaršanās aizsardzību.

Man ir uzņēmuma Gira kontaktligzdas.
Kā lai noskaidroju, vai manas kontaktligzdas
ir bojātas?

Preču atsaukšana, iespējams, attiecas uz Jums, ja laika posmā no 09.12.2014. līdz 26.01.2016. esat iegādājies no elektromontiera Gira kontaktligzdas ar paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību („Bērnu aizsardzību”) un/vai šādas kontaktligzdas ir tikušas pie Jums iemontētas. Šādā gadījumā, lūdzu, nekavējoties vērsieties pie elektromontiera. Viņš varēs Jums palīdzēt un pēc pārbaudīšanas pavēstīt, vai preču atsaukšana attiecas uz Jūsu objektā uzstādītajiem kontaktligzdu pārsegiem. Tas ir labākais, ātrākais un drošākais risinājums!

Vai kontaktligzdas izmantošana var
apdraudēt mani? Vai kontaktligzdu
izmantošana tagad vairs nav droša?

Nav bojāta pati kontaktligzda, bet gan mehānisms kontaktligzdas pārsegā (tā sauktais „Shutter” jeb aizslēgs), kurš nodrošina paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību. Šis mehānisms, iespējams, ne vienmēr pats aizveras, kā tas ir paredzēts. Tas nozīmē: tikai nepareizi lietojot kontaktligzdu, piemēram, iebāžot elektrību vadošus priekšmetus, tāpat kā parastajās kontaktligzdās bez paaugstinātas pieskaršanās aizsardzības, ir iespējams strāvas trieciens. Kontaktligzdas ir pilnībā funkcionējošas un, pareizi lietojot, nodrošina standarta pieskaršanās aizsardzību tāpat kā jebkura cita kontaktligzda. Tātad tās var turpināt lietot. Tikai paaugstinātā pieskaršanās aizsardzība („Bērnu aizsardzība”), iespējams, nav garantēta.

Manā mājsaimniecībā ir bērni. Kā lai viņus
pasargāju no iespējamām briesmām?

Lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību, lai līdz pārbaudei un iespējamajai pārsegu nomainīšanai apdraudētās personas, it īpaši bērni, Jūsu mājsaimniecībā vai iestādē nevarētu kontaktligzdās iebāzt nekādus elektrību vadošus priekšmetus.

Vai man būtu jābaidās no strāvas trieciena
vai tā, ka manā mājā varētu tikt bojāti
vadi?

elektrības padeve kontaktligzdām nav traucēta. Kontaktligzdas ir pilnībā funkcionējošas un, pareizi lietojot, nodrošina standarta pieskaršanās aizsardzību tāpat kā jebkura cita kontaktligzda. Tātad tās var turpināt lietot. Tikai paaugstinātā pieskaršanās aizsardzība („Bērnu aizsardzība”), iespējams, nav garantēta. Jums nav jābaidās, ka Jūsu mājā varētu tikt bojāti vadi.

Vai varu kontaktligzdas nomainīt arī pats?
Ja tā, tad kurp man nosūtīt kontaktligzdas?
Kur es varēšu saņemt nomaiņas preces?

Nekādā gadījumā nemēģiniet patstāvīgi nomainīt kontaktligzdas! Lūdzu, vērsieties pie sava elektromontiera. Viņš veiks kontaktligzdu pārsegu pārbaudi un, ja nepieciešams, nomaiņu Jūsu objektā, kā arī sniegs Jums profesionālus padomus.

Vai nomaiņa man jāorganizē/jāapmaksā
pašam? Kurš nolīgst elektromontieri?
Kā rīkoties, ja mans sākotnējais elektromontieris
vairs nav pieejams?

Jums ir vienkārši jāvēršas pie elektromontiera, kurš ir iemontējis Jūsu objektā kontaktligzdas. Atsaucamo pārsegu ar paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību („Bērnu aizsardzību”) pārbaudīšana un, ja nepieciešams, nomaiņa Jums neradīs nekādas izmaksas. Pārbaude un iespējamā nomaiņa ir jāveic ar elektrouzņēmuma starpniecību. Norēķini attiecībā uz nepieciešamajām un pierādāmajām izmaksām, protams, notiks starp elektrouzņēmumu un Gira.

Vai ir jānomaina visa kontaktligzda vai tikai
pārsegs?
Cik daudz laika aizņem šāda kontaktligzdu nomaiņa?

Tā kā kļūda ir saistīta ar pārsega detaļas defektu, elektromontieris varēs pēc vajadzības nomanīt pārsegu tikai pēc pārbaudes. Lūdzu, vērsieties pie Jūsu elektrouzņēmuma, lai veiktu pārbaudi un, ja nepieciešams, nomaiņu. Uzņēmuma pārstāvis norunās ar Jums tikšanos.

Kādas tieši ir produktam konstatētās problēmas?
Vai defekta cēlonis ir jau zināms?
Vai šī kļūda var atkārtoties?

Uzņēmums Gira ir atklājis, ka noteiktiem kontaktligzdu pārsegiem ar paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību („Bērnu aizsardzību”) ir iespējami defekti. Aktuālajās pārbaudēs konstatēts, ka mehānisms, kas nodrošina paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību („Bērnu aizsardzību”) – tā sauktais „Shutter” (aizslēgs) – iespējams, ne vienmēr automātiski noslēdzas, kā paredzēts. Tas nozīmē: paaugstinātā pieskaršanās aizsardzība netiek nodrošināta, ja, piemēram, kontaktligzdā tiek iebāzti elektrību vadoši priekšmeti. Šādā gadījumā – līdzīgi kā ar jebkuru citu kontaktligzdu, kurai nav paaugstinātas pieskaršanās aizsardzības,– ir iespējams strāvas trieciens. Lai novērstu šo iespējamo risku, uzņēmums Gira ir nolēmis drošības nolūkos atsaukt potenciāli bojātās preces. Jo drošība uzņēmumam Gira ir pirmajā vietā.
Pārbaudot atsaucamos kontaktligzdu pārsegus un, iespējams, konstatējot nomaiņas nepieciešamību, pretī tiek nodrošināti jauni un nevainojami pārsegi, kuriem pilnībā darbojas pieskaršanās aizsardzība. Tāpēc turpmākas pārbaudes pēc tam vairs nav vajadzīgas.

Mūsu bērnudārza vecuma bērni bieži pie mums
spēlējas ar sava vecuma draugiem.
Kurš būs atbildīgs, ja bojāto kontaktligzdu dēļ
kas atgadīsies?

Lūdzu, neļaujiet bērniem tuvoties tādām kontaktligzdām, kuras ir piegādātas vai iemontētas laika posmā no 09.12.2014. līdz 26.01.2016. (ieskaitot). Lūdzu, sazinieties ar savu elektromontieri. Viņš var pārbaudīt, vai uz pārsegiem ir attiecināma preču atsaukšana. Pēc pārsegu pārbaudes un, ja nepieciešams, nomaiņas arī tām kontaktligzdām, uz kurām attiecināma preču atsaukšana, atkal pilnībā darbosies paaugstinātā pieskaršanās aizsardzība.

Ja, neraugoties uz preču atsaukšanu, pieņemsiet lēmumu neveikt pārbaudi un, ja nepieciešams, nomaiņu, defekta izraisīta kaitējuma gadījumā (nedarbojoties paaugstinātajai pieskaršanās aizsardzībai) varat zaudēt tiesības uz atlīdzināšanu. Jums var nākties atbildēt par radītajiem zaudējumiem.

Serviss

TOP