Το σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του συστήματος επικοινωνίας εισόδου Gira ο χειρισμός της τεχνολογίας αποτελεί παιχνιδάκι. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση χωρίς καλώδια κατά την ανακαίνιση και τη διαμόρφωση του συστήματος χωρίς την παρουσία όλων των ενοίκων χάρη στην τεχνολογία διαύλου 2 καλωδίων και το σύστημα έναρξης λειτουργίας από ένα άτομο. Με το σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira καθίσταται δυνατή η υλοποίηση έργων με λειτουργία βίντεο σε έως 28 κατοικίες.

Γι' αυτό η Gira ενσωμάτωση την επικοινωνία εισόδου στη συλλογή διακοπτών. Οι μονάδες κατοικίας Gira διατίθενται σε ποικίλες παραλλαγές σχεδιασμού ενώ διάφορα χρώματα μπορούν να συνδυαστούν με διάφορες παραλλαγές πλαισίου.

Συλλογή

Το σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira προσφέρει λύσεις για όλες τις απαιτήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους: Μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, επιτοίχια ή εντοιχιζόμενη εγκατάσταση, λειτουργίες θυροτηλεφώνου ή θυροτηλεόρασης, χρήση μέσω του Gira Control Client και υπολογιστή, ενσωμάτωση σε ιδιόκτητα και ξένα συστήματα, σύνδεση εξωτερικών καμερών, πρόσβαση χωρίς κλειδί με Gira KeylessIn, μπουτονιέρες με προστασία από βανδαλισμό.

Εγκατάσταση

Η Gira κάνει την τεχνολογία παιχνιδάκι. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση χωρίς καλώδια και διαμορφώστε το σύστημα χωρίς την παρουσία όλων των ενοίκων χάρη στην τεχνολογία διαύλου 2 καλωδίων και το σύστημα έναρξης λειτουργίας από ένα άτομο.

Δίαυλος 2 καλωδίων

Η τεχνολογία του συστήματος επικοινωνίας εισόδου Gira βασίζεται στον δίαυλο 2 καλωδίων, με τον οποίο απαιτούνται μόνο δύο καλώδια για την παροχή τάσης στα εξαρτήματα και για τη μεταφορά όλων των σημάτων θυροτηλεφώνου και θυροτηλεόρασης. Έτσι μπορεί π.χ. να χρησιμοποιηθεί απρόσκοπτα μια υπάρχουσα διάταξη κουδουνιού μέσω του συστήματος επικοινωνίας εισόδου Gira.

Αντί να τοποθετήσετε νέα καλώδια, χρησιμοποιούνται τα υπάρχοντα. Ακόμα και σε νέες εγκαταστάσεις, η τεχνολογία διαύλου 2 καλωδίων μειώνει τον βαθμό χρήσης καλωδίων για μια εγκατάσταση συνομιλίας εισόδου και καθιστά δυνατή μια γρήγορη εγκατάσταση με ασφάλεια πολικότητας.

Έναρξη λειτουργίας από ένα άτομο μέσω εύκολου προγραμματισμού

Το σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira μπορεί να προγραμματιστεί οικονομικά από έναν μονταδόρο, γεγονός εξαιρετικά βοηθητικό για τις μετέπειτα συντηρήσεις. Η έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης είναι εύκολη: Αρχικά πατήστε στη μπουτονιέρα τα μπουτόν κλήσης για τρία δευτερόλεπτα το καθένα με τη σειρά, με την οποία πρέπει να ταξινομηθούν στη συνέχεια οι μονάδες κατοικίας. Στη συνέχεια με τη σειρά η επεξεργασία των μονάδων κατοικίας, πατώντας κάθε φορά το πλήκτρο "Φως". Εναλλακτικά, η επεξεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον χειρισμό του μπουτόν κλήσης ορόφου. Το πλεονέκτημα: Οι ένοικοι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά παρόντες για τη ρύθμιση της εγκατάστασης.

Βοήθεια σχεδιασμού συστήματος επικοινωνίας εισόδου

Οι ηλεκτρολόγοι λαμβάνουν εκτενείς πληροφορίες σχετικά με το σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira στη "Βοήθεια σχεδιασμού". Περιέχει βασικές γνώσεις σχετικά με τα παραδείγματα σχεδιασμού και σύνδεσης, την όδευση αγωγών, τον σχεδιασμό έργου και πολλά άλλα. Αρ. παραγγελίας 1736 10

Online κύκλος μαθημάτων

Μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τα συστήματα Gira στη διεύθυνσηwww.akademie.gira.de. Εκεί είναι ενσωματωμένος, επίσης, ένας κύκλος μαθημάτων σχετικά με το σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira. Το πλεονέκτημα των online μαθημάτων: είναι ότι ο χρήστης αποφασίζει το πότε, το πώς και το πού γίνεται το μάθημα. Εάν στο ενδιάμεσο δεν έχει χρόνο, μπορεί να σταματήσει τον κύκλο μαθημάτων και να τον συνεχίσει κάποια άλλη στιγμή. Η ποικιλόμορφη προετοιμασία με χρήση πολυμέσων είναι διασκεδαστική ενώ οι επιπλέον σύνδεσμοι προσφέρουν πολύτιμες πρόσθετες πληροφορίες. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει μόνο να εγγραφούν στη σελίδα και στη συνέχεια μπορούν να ξεκινήσουν το πρόγραμμα.

Εκτεταμένος αριθμός συνδρομητών

Το σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira με λειτουργία κάμερας μπορεί να εγκατασταθεί σε κτίρια με έως 28 μονάδες κατοικίας. Κατά τον σχεδιασμό της εγκατάστασης έχει προσδιοριστεί ήδη πόσες μονάδες κατοικίας θα εγκατασταθούν ανά κατοικία. Μέχρι τώρα ήταν δυνατή η κλήση έως τριών μονάδων κατοικίας ανά, μπουτόν κλήσης. Αυτό περιόριζε τον μέγιστο αριθμό συνδρομητών στους 18. Σε μεγαλύτερα κτίρια χρησιμοποιείται ωστόσο συχνά μόνο μία μονάδα κατοικίας ανά κατοικία. Αυτό λαμβάνει πλέον υπόψη του το σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira: Δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε την εγκατάσταση έτσι ώστε ένα μπουτόν κλήσης να συνδέεται με μόνο μία μονάδα κατοικίας. Ο ποικιλόμορφος εξοπλισμός των κατοικιών είναι δυνατός με την αντίστοιχη μείωση του αριθμού συνδρομητών. Αυτό μπορείτε να το διαβάσετε στη σύνοψη διαβάθμισης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της εγκατάστασης. Προσδιορίζει τον μέγιστο αριθμό χρησιμοποιούμενων συνδρομητών κατά την αντίστοιχη διαμόρφωση.

Εάν είναι συνδεδεμένη μία μονάδα κατοικίας ανά κατοικία, η λειτουργία κάμερας πραγματοποιείται μέσω του συστήματος επικοινωνίας εισόδου Gira σε έως 28 κατοικίες. Μπορούν να εγκατασταθούν 12 μονάδες κατοικίας, εάν υπάρχουν δύο μονάδες κατοικίες ανά κατοικία. Εάν υπάρχουν εγκατεστημένες τρεις μονάδες κατοικίας ανά κατοικία, μπορούν να εξοπλιστούν έως έξι κατοικίες με λειτουργία κάμερας. Σύνοψη των δυνατοτήτων εξοπλισμού:

1 μονάδα κατοικίας ανά κατοικία:
- 28 κατοικίες
- 28 μονάδες κατοικίας

2 μονάδες κατοικίας ανά κατοικία:
- 12 κατοικίες
- 24 μονάδες κατοικίας

3 μονάδες κατοικίας ανά κατοικία:
- 6 κατοικίες
- 18 μονάδες κατοικίας

Επικοινωνία εισόδου

TOP