Μονάδες ελέγχου

Μονάδα ελέγχου θυροτηλεφώνου

Η μονάδα ελέγχου θυροτηλεφώνου προορίζεται για εγκαταστάσεις επικοινωνίας εισόδου με έως 70 συνδρομητές, στις οποίες τροφοδοτούνται αποκλειστικά εξαρτήματα θυροτηλεφώνου. Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει μια επαφή ανοίγματος πόρτας, η οποία μπορεί να προγραμματιστεί μέσω πλήκτρων στη συσκευή. Η σύνδεση άλλων διατάξεων ανοίγματος πόρτας είναι δυνατή μέσω μιας πρόσθετη τροφοδοσίας. Χάρη στην ηλεκτρονική, επαναφερόμενη προστασία από υπερφόρτωση αποτρέπονται οι υπερφορτώσεις της συσκευής.

Μονάδα ελέγχου θυροτηλεόρασης

Εάν εκτός από εξαρτήματα ήχου επιθυμείτε και εξαρτήματα βίντεο, τότε χρειάζεστε τη μονάδα ελέγχου θυροτηλεόρασης Gira. Είναι ιδιαίτερα αποδοτική, επειδή η έγχρωμη κάμερα και η έγχρωμη οθόνη TFT απαιτούν μεγαλύτερη παροχή τάσης. Η μονάδα ελέγχου επιτρέπει τη σύνδεση έως δύο μπουτονιέρων με έγχρωμη κάμερα και 18 μονάδες κατοικίες με έγχρωμη οθόνη TFT. Επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων επικοινωνίας εισόδου με έως 70 συνδρομητές θυροτηλεφώνου.

Ενεργοποιητής

Ο ενεργοποιητής χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη μονάδα κατοικίας Gira ή μέσω ενός ελεύθερου μπουτόν κλήσης π.χ. για να ανάψει ή να σβήσει το φως στο κλιμακοστάσιο ή για να ανοίξει την γκαραζόπορτα. Σε συνδυασμό με έναν τυπικό μετασχηματιστή κουδουνιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ενεργοποίηση πρόσθετων διατάξεων ανοίγματος πόρτας, όπως για παράδειγμα της πύλης εισόδου ή της πίσω πόρτας.

Παροχή τάσης για επικοινωνία εισόδου 24 V DC

Κατά τη χρήση περισσότερων καμερών απαιτείται μια παροχή τάσης 24 V DC 300 mA για την τροφοδοσία του φωτισμού των μπουτόν κλήσης σε μεγάλες κατοικίες καθώς και για τη λειτουργία σε συνδυασμό με την πύλη TKS-TK ή την πύλη TKS-IP. Το VideoTerminal Gira απαιτεί παροχή τάσης μεγαλύτερη από 24 V DC 700 mA.

Πύλη TKS-IP

Η πύλη TKS-IP Gira επιτρέπει τον άνετο και ευέλικτο χειρισμό του συστήματος επικοινωνίας εισόδου με μόνο μία συσκευή, μέσω υπολογιστή ή με το Gira Control Client 9 και 19. Μέσω μιας προσθήκης η πύλη μπορεί να συνδεθεί στο Gira HomeServer. Οι συσκευές μετατρέπονται σε κέντρα επικοινωνίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε υπάρχει μια σύνδεση δικτύου ή WLAN. Με τη σύνδεση στο Gira HomeServer καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση εξαρτημάτων Gira KeylessIn ή άλλων έξυπνων συνδέσεων, π.χ. η σύνδεση της διάταξης ανοίγματος πόρτας με την ενεργοποίηση του φωτός ή της θέρμανσης.

Πύλη κάμερας TKS

Η πύλη κάμερας TKS Gira προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην επικοινωνία εισόδου με βίντεο. Μέσω του διαύλου 2 καλωδίων και της μονάδας ελέγχου θυροτηλεόρασης συνδέεται μια εξωτερική αναλογική κάμερα στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira. Επειδή επιτρέπεται η διαχείριση περισσότερων πυλών στη σειρά ή η αστεροειδής σύνδεσή τους, είναι δυνατόν να συναρμολογηθούν περισσότερες εξωτερικές κάμερες με μια μονάδα κατοικίας ανεξάρτητα από τη μπουτονιέρα σε οποιοδήποτε σημείο και έτσι να παρακολουθείτε οποιαδήποτε περιοχή του οικοπέδου επιθυμείτε, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια μέσα στους τέσσερις τοίχους.

Πολυπλέκτης βίντεο

Ο πολυπλέκτης βίντεο συγκεντρώνει τα σήματα βίντεο των μπουτονιέρων, των πυλών κάμερας TKS και των πυλών TKS-IP. Ένας πολυπλέκτης βίντεο μπορεί να ενώσει τα σήματα βίντεο τριών καμερών. Με δύο πολυπλέκτες βίντεο μπορούν να ενωθούν τα σήματα βίντεο έως και πέντε συσκευών. Εάν θέλετε να ενσωματώσετε πρόσθετες εξωτερικές κάμερες στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira, πρέπει οι απαιτούμενες κάμερας TKS να σχηματίζουν βρόχο.

Ενισχυτής βίντεο

Ο ενισχυτής βίντεο χρησιμεύει στην επέκταση της εμβέλειας των εγκαταστάσεων επικοινωνίας εισόδου Gira με λειτουργία κάμερας. Αυξάνει στη στάθμη του εισερχόμενου σήματος βίντεο στη μέγιστη επιτρεπτή στάθμη διαύλου και το διαθέτει στην έξοδο. Με αυτό τον τρόπο, αντισταθμίζεται η εξασθένηση γραμμής από την πηγή του σήματος μέχρι την είσοδο του ενισχυτή. Με έναν ενισχυτή βίντεο το μήκος αγωγού μεταξύ μπουτονιέρας και μονάδας κατοικίας μπορεί να επεκταθεί στα 100 m, με μέγιστο τα 200 m.

Διανομέας εικόνας

Ο διανομέας εικόνας Gira είναι ένα ενεργό εξάρτημα για την προσαρμογή αγωγού και την ενίσχυση του σήματος εικόνας στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira. Διανέμει το σήμα βίντεο των μπουτονιέρων, των πυλών κάμερας TKS και των πυλών TKS-IP στις μονάδες κατοικίας. Ο διανομέας εικόνας φροντίζει για τη σωστή τερματική αντίσταση, εμποδίζοντας πιθανές ανακλάσεις των μεμονωμένων διακλαδώσεων και τις προκύπτουσες διαταραχές εικόνας.

Επαναλήπτης TKS

Ο επαναλήπτης TKS είναι ένα ενεργό εξάρτημα για την επέκταση του συστήματος επικοινωνίας εισόδου Gira, το οποίο διπλασιάζει το μήκος αγωγού και τον αριθμό των συνδρομητών μιας εγκατάστασης συνομιλίας εισόδου. Αυτό τον καθιστά την ιδανική λύση για κτίρια με πολλές κατοικίες και μεγάλα μήκη αγωγών. Ο επαναλήπτης TKS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο τρόπους λειτουργίας: στη λειτουργία επαναλήπτη ή στη λειτουργία πολλαπλών συνομιλιών. Στη λειτουργία επαναλήπτη μπορεί να διπλασιαστεί ο αριθμός συνδρομητών μιας εγκατάστασης επικοινωνίας εισόδου θυροτηλεόρασης ή θυροτηλεφώνου και η εμβέλεια των αγωγών. Στη λειτουργία πολλαπλών συνομιλιών μπορούν να ενωθούν πολλές συνομιλίες εντός ενός συστήματος.

Επικοινωνία εισόδου

TOP