Ανάκληση πριζών με αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών")

Εικόνα: Παράδειγμα για το κάλυμμα μίας πρίζας Gira με αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών"),
αναγνωρίζεται από το ανάγλυφο σύμβολο προστατευτικού παιδιών

Τα εσωτερικά εργαστήρια ελέγχου της εταιρείας μας διαπίστωσαν ότι τα καλύμματα πριζών με αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών"), που διακινήθηκαν από την Gira στο χρονικό διάστημα από 09.12.2014 έως 26.01.2016 μέσω διαφόρων χονδρεμπόρων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενδέχεται να εμφανίζουν ελαττώματα. Τρέχοντες έλεγχοι έδειξαν ότι η διάταξη στο κάλυμμα της πρίζας, που καθιστά εφικτή την αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών") - το λεγόμενο "Shutter" - δεν κλείνει πάντα σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο. Το σφάλμα, σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης της πρίζας - για παράδειγμα αν τοποθετηθούν μέσα αγώγιμα υλικά - μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, όπως θα συνέβαινε σε κάθε συνηθισμένη πρίζα χωρίς αυξημένη προστασία επαφής, να προκύψει ηλεκτροπληξία, με συνέπεια σοβαρούς ή και θανάσιμους τραυματισμούς.

Προσέξτε ιδιαίτερα το γεγονός πως μέχρι την αντικατάσταση των καλυμμάτων, απειλούμενα άτομα, ιδιαίτερα τα παιδιά, δεν επιτρέπεται να μπορούν να τοποθετήσουν αγώγιμα υλικά μέσα στις πρίζες που βρίσκονται στο σπίτι ή στον χώρο σας.

Η ασφάλεια έχει τη μέγιστη προτεραιότητα στην Gira. Για αυτό τον λόγο, ανακαλούμε προληπτικά τα ενδεχομένως πληττόμενα καλύμματα πριζών με αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών"), τα οποία διακινήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 09.12.2014 και 26.01.2016.

Μήνυμα προς τους πελάτες:
Επικοινωνήστε αμέσως με τον ηλεκτρολόγο σας ή τον εξειδικευμένο έμπορο ηλεκτρολογικών ειδών, εφόσον αγοράσατε πληττόμενα προϊόντα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται παραπάνω ή τέτοια έχουν τοποθετηθεί στον χώρο σας. Ο ηλεκτρολόγος σας θα σας ενημερώσει για το αν είναι προβληματικά τα καλύμματά σας. Θα σας βοηθήσει περαιτέρω και μπορεί, μετά από έλεγχο, να αντικαταστήσει δωρεάν τα προβληματικά καλύμματα με νέα, στα οποία η προστασία επαφής λειτουργεί πλήρως.

Σε καμία περίπτωση μην αποπειραθείτε να αντικαταστήσετε μόνοι σας τις πρίζες!

Δηλώνουμε ρητά: Δεν πλήττονται οι πρίζες οι ίδιες, αλλά μόνο το "Shutter" (διάφραγμα) στα καλύμματα. Αυτό σημαίνει το εξής: Η τροφοδοσία ρεύματος στις πρίζες δεν επηρεάζεται. Οι πρίζες οι ίδιες λειτουργούν κανονικά και διασφαλίζουν τη στάνταρ προστασία επαφής, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, όπως κάθε συνηθισμένη πρίζα. Συνεπώς μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. Μόνο η αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών") δεν είναι πιθανώς δεδομένη.

Ποιες πρίζες με αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών") πλήττονται;

Οι πληττόμενες πρίζες με αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών") είναι αποκλειστικά πρίζες που διακινήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 09.12.2014 έως 26.01.2016 μέσω διαφόρων χονδρεμπόρων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Τα προϊόντα που μπορεί να πλήττονται στο εκάστοτε χρονικό διάστημα, θα τα βρείτε στις επόμενες λίστες που μπορείτε να κατεβάσετε ηλεκτρονικά.

Λήψη λίστας προϊόντων (PDF)

Λήψη λίστας προϊόντων (Excel)

Λήψη εικόνων

Οδηγίες διαδικασίας για χονδρεμπόρους ηλεκτρολογικού υλικού και για ηλεκτρολόγους

Εδώ διατίθενται για ηλεκτρονική λήψη οι οδηγίες διαδικασίας σχετικά με την ανάκληση πριζών με αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών") που πρέπει να λάβει υπόψη ο χονδρέμπορος ηλεκτρολογικού υλικού ή ο ηλεκτρολόγος.

Λήψη για χονδρεμπόρους ηλεκτρολογικού υλικού
Λήψη για ηλεκτρολόγους

Ανακοίνωση στον τύπο και υπόδειξη ασφαλείας

Εδώ βρίσκονται στη διάθεσή σας η ανακοίνωση τύπου καθώς και σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρονική λήψη.

Λήψη ανακοίνωσης τύπου
Λήψη υπόδειξης ασφαλείας

Φόρμα και πρωτόκολλο αντικατάστασης για τους χονδρεμπόρους ηλεκτρολογικού υλικού και τους ηλεκτρολόγους

Εδώ οι χονδρέμποροι ηλεκτρολογικού υλικού και οι ηλεκτρολόγοι μπορούν να βρούν προς λήψη τη φόρμα αντικατάστασης καθώς και ένα πρωτόκολλο αντικατάστασης για τη διαδικασία.

Φόρμα αντικατάστασης*
Πρωτόκολλο αντικατάστασης

*Για τη λήψη της φόρμας αντικατάστασης χρειάζεστε ένα Adobe Reader για το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Αυτό μπορείτε να το φορτώσετε από τον εξής σύνδεσμο: https://get.adobe.com/de/reader/

Επικοινωνία

Υπόδειξη: Από 15 Μαρτίου 2017 ισχύουν οι παρακάτω αλλαγές σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας.

Για απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Gira στον παρακάτω τηλεφωνικό αριθμό (Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ.):

Τηλ. +49-2195-602-721
E-mail: gira_support@expo.gr

 

Ζητάμε την κατανόησή σας για αυτό το προληπτικό μέτρο ανάκλησης!
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Συχνές ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους

Πώς αναγνωρίζω μία πρίζα Gira με αυξημένη
προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών");

Η πρίζα Gira με αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών") αναγνωρίζεται από το ανάγλυφο σύμβολο του προστατευτικού παιδιών στο πλαίσιο της πρίζας (δείτε εικόνα επάνω).

Πώς διεκπεραιώνεται η διαδικασία επιστροφής;

Επικοινωνήστε αμέσως με τον ηλεκτρολόγο σας ή τον εξειδικευμένο έμπορο ηλεκτρολογικών ειδών, εφόσον αγοράσατε πληττόμενα προϊόντα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται παραπάνω ή τέτοια έχουν τοποθετηθεί στον χώρο σας. Ο ηλεκτρολόγος σας θα σας ενημερώσει για το αν είναι προβληματικά τα καλύμματά σας. Θα σας βοηθήσει περαιτέρω και μπορεί, μετά από έλεγχο λειτουργίας, να αντικαταστήσει δωρεάν τα καλύμματα που περιλαμβάνονται στην ανάκληση με νέα, στα οποία η προστασία επαφής λειτουργεί πλήρως.

Έχω πρίζες της Gira. Πώς θα μάθω αν οι πρίζες
μου πλήττονται από το ελάττωμα;

Πιθανώς να είναι προβληματικές, αν έχετε αγοράσει ή τοποθετήσει πρίζες της Gira με αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών") στο χρονικό διάστημα από 09.12.2014 έως 26.01.2016. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε άμεσα στον ηλεκτρολόγο σας. Θα σας βοηθήσει για την περαιτέρω διαδικασία και μπορεί μετά από έλεγχο να σας ενημερώσει για το αν τα καλύμματα των πριζών σας περιλαμβάνονται στην ανάκληση. Αυτός είναι ο καλύτερος, ταχύτερος και ασφαλέστερος τρόπος!

Υπάρχει κίνδυνος για εμένα κατά τη χρήση των
πριζών;
Η χρήση των πριζών δεν είναι πλέον ασφαλής;

Η πρίζα η ίδια δεν έχει πρόβλημα, αλλά μόνο η διάταξη στο κάλυμμα (το λεγόμενο "Shutter"), που κάνει εφικτή την αυξημένη προστασία επαφής. Αυτή η διάταξη είναι πιθανό να μην κλείνει πάντα όπως προβλέπεται μόνη της. Αυτό σημαίνει το εξής: Μόνο σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης της πρίζας - για παράδειγμα αν τοποθετηθούν αγώγιμα υλικά μέσα - μπορεί να προκύψει ηλεκτροπληξία, όπως θα γινόταν σε κάθε συνηθισμένη πρίζα χωρίς αυξημένη προστασία επαφής. Οι πρίζες οι ίδιες λειτουργούν κανονικά και διασφαλίζουν τη στάνταρ προστασία επαφής, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, όπως κάθε συνηθισμένη πρίζα. Συνεπώς μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. Μόνο η αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών") δεν είναι πιθανώς δεδομένη.

Έχω παιδιά στο σπίτι. Πώς τα προστατεύω
από πιθανούς κινδύνους;

Προσέξτε ιδιαίτερα το γεγονός πως μέχρι τον έλεγχο και την ενδεχομένως αναγκαία αντικατάσταση των καλυμμάτων, απειλούμενα άτομα, ιδιαίτερα τα παιδιά, δεν επιτρέπεται να μπορούν να τοποθετήσουν αγώγιμα υλικά μέσα στις πρίζες που βρίσκονται στο σπίτι ή στον χώρο σας.

Υπάρχει κίνδυνος για ηλεκτροπληξία
ή ζημιάς της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο
σπίτι μου;

Η τροφοδοσία ρεύματος στις πρίζες δεν επηρεάζεται. Οι πρίζες οι ίδιες λειτουργούν κανονικά και διασφαλίζουν τη στάνταρ προστασία επαφής, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, όπως κάθε συνηθισμένη πρίζα. Συνεπώς μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. Μόνο η αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών") δεν είναι πιθανώς δεδομένη. Δεν χρειάζεται να φοβάστε για ζημιά της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού σας.

Μπορώ να αντικαταστήσω και μόνος μου
τις πρίζες;
Αν ναι, πού στέλνω τις πρίζες;
Πού θα βρω ανταλλακτικά;

Μην αποπειραθείτε σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσετε μόνοι σας τις πρίζες! Επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας. Αυτός θα πραγματοποιήσει στον χώρο σας τον έλεγχο καθώς και ενδεχομένως την αναγκαία αντικατάσταση των καλυμμάτων των πριζών και θα σας συμβουλέψει εξειδικευμένα.

Πρέπει να οργανώσω/να πληρώσω εγώ ο ίδιος
την αντικατάσταση;
Ποιος αναθέτει την εργασία στον ηλεκτρολόγο;
Τι κάνω αν ο αρχικός ηλεκτρολόγος μου δεν είναι
πλέον διαθέσιμος;

Δεν χρειάζεται να απευθυνθείτε αποκλειστικά στον ηλεκτρολόγο σας, ο οποίος είχε τοποθετήσει τις πρίζες. Για εσάς δεν προκύπτει κανένα κόστος για τον έλεγχο και ενδεχομένως την αναγκαία αντικατάσταση των προβληματικών καλυμμάτων με αυξημένη προστασία επαφής "προστατευτικό παιδιών". Ο έλεγχος και η ενδεχομένως αναγκαία αντικατάσταση πρέπει να γίνει από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εφόσον πρόκειται για αναγκαίο και αποδεδειγμένο κόστος, η κάλυψη του κόστους θα γίνει φυσικά από την Gira προς τον ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Πρέπει να αντικατασταθεί όλη η πρίζα ή μόνο το
κάλυμμα;
Πόσο διαρκεί αυτή η αντικατάσταση των πριζών;

Καθώς το σφάλμα είναι μία βλάβη ενός εξαρτήματος του καλύμματος, είναι πιθανό, μετά από έλεγχο να πρέπει απλά να αντικατασταθούν τα καλύμματα από έναν ηλεκτρολόγο. Για τον έλεγχο και την ενδεχομένως αναγκαία αντικατάσταση απευθυνθείτε στον ειδικευμένο ηλεκτρολόγο σας. Αυτός θα συμφωνήσει μαζί σας ένα ραντεβού.

Ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα στο προϊόν;
Είναι ήδη γνωστή η αιτία για τη βλάβη;
Μπορεί να προκύψει ξανά το σφάλμα;

H Gira διαπίστωσε ότι ορισμένα καλύμματα πριζών με αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών") μπορεί να εμφανίζουν ελαττώματα. Τρέχοντες έλεγχοι έδειξαν ότι η διάταξη, που καθιστά εφικτή την αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών") - το λεγόμενο "Shutter" - δεν κλείνει πάντα σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο. Αυτό σημαίνει το εξής: Η αυξημένη προστασία επαφής δεν είναι διασφαλισμένη, αν για παράδειγμα τοποθετηθούν αγώγιμα υλικά μέσα στην πρίζα. Σε αυτή την περίπτωση - όπως θα γινόταν και σε κάθε άλλη πρίζα χωρίς αυξημένη προστασία επαφής - μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Για να αποκλειστεί αυτή η πιθανότητα κινδύνου, η Gira αποφάσισε για την προληπτική ανάκληση. Γιατί για την Gira η ασφάλεια έχει τη μέγιστη προτεραιότητα.
Ο έλεγχος και ενδεχομένως η αναγκαία αντικατάσταση των προβληματικών καλυμμάτων πρίζας γίνεται με νέα και άριστα καλύμματα με πλήρως λειτουργική προστασία επαφής. Συνεπώς δεν απαιτούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι.

Τα παιδιά μας, ηλικίας νηπιαγωγείου, συχνά
παίζουν με τους συνομηλίκους φίλους τους.
Ποιος θα έχει την ευθύνη αν συμβεί κάτι εξαιτίας
ελαττωματικών πριζών;

Μην επιτρέπετε σε παιδιά να πλησιάζουν σε πρίζες, οι οποίες παραδόθηκαν ή τοποθετήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 09.12.2014 έως και 26.01.2016. Επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας. Αυτός μπορεί να ελέγξει αν τα καλύμματα περιλαμβάνονται στην ανάκληση. Μετά τον έλεγχο και ενδεχομένως την αναγκαία αντικατάσταση των καλυμμάτων θα έχουν πάλι οι πληττόμενες πρίζες μία πλήρως λειτουργική, αυξημένη προστασία επαφής.

Αν παρά την ανάκληση αποφασίσετε συνειδητά να μην αναθέσετε τον έλεγχο και την ενδεχομένως αναγκαία αντικατάσταση, τότε σε περίπτωση ζημιάς εξαιτίας του ελαττώματος (δεν λειτουργεί η αυξημένη προστασία επαφής) μπορεί να μην γίνουν αποδεκτές τυχόν αξιώσεις. Είναι πιθανό να καταστείτε εσείς υπεύθυνος για ζημιές που τυχόν προκύψουν.

Σέρβις

TOP