Υψηλή ευελιξία συστήματος χάρη στο μοντέλο πελάτη-διακομιστή

Η εφαρμογή του Gira HomeServer βασίζεται σε ένα πραγματικό μοντέλο πελάτη-διακομιστή. Γι' αυτό τον λόγο ο Gira HomeServer προσφέρει υψηλή ευελιξία κατά την πρόσβαση με διάφορες συσκευές χειρισμού. Μέσω της ανοιχτής διεπαφής IP μπορείτε να ενσωματώσετε χωρίς πρόβλημα επιπλέον τεχνολογίες στο σύστημα ελέγχου κτιρίου.

Πρόσβαση χωρίς άδεια με όλες τις συσκευές χάρη στο μοντέλο πελάτη-διακομιστή

Χάρη στο μοντέλο πελάτη-διακομιστή οι χρήστες μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στον HomeServer με έναν οποιονδήποτε αριθμό διαφορετικών συσκευών χειρισμού. Γι' αυτό τον λόγο δεν απαιτείται μια αδειοδότηση των μεμονωμένων συσκευών.

Μεγαλύτερη ευελιξία για το σύστημα ελέγχου του σπιτιού χάρη στην ανοιχτή διεπαφή IP

Ο Gira HomeServer επικοινωνεί μέσω μιας ανοιχτής διεπαφής IP. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στον HomeServer με οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει μια επίσης ανοιχτή διεπαφή IP και είναι αντίστοιχα διαμορφωμένη. Ανοιχτή δεν σημαίνει ωστόσο ελεύθερα προσβάσιμη: Η πρόσβαση προστατεύεται φυσικά με κωδικό και κρυπτογράφηση, έτσι ώστε να αποκτούν πρόσβαση στον διακομιστή μόνο εξουσιοδοτημένοι ένοικοι.

Εύκολη ενσωμάτωση συστήματος μέσω της πύλης TKS-IP Gira

Με τη βοήθεια της πύλης TKS-IP μπορείτε να συνδέσετε στο δίκτυο περαιτέρω ξένα συστήματα και λειτουργίες μέσω του HomeServer. Έτσι μπορείτε να ενσωματώσετε για παράδειγμα το σύστημα επικοινωνίας εισόδου μέσω μιας προσθήκης. Ο έλεγχος πραγματοποιείται εύκολα μέσω της διεπαφής Gira και επιτρέπει την οπτικοακουστική επικοινωνία εισόδου μέσω των Gira Control Client καθώς και μέσω υπολογιστή, tablet ή smartphone. Μέσω του HomeServer μπορείτε να ελέγξετε πλήρως και ξένα συστήματα όπως τα Revox multiroom system, Miele@home, Dornbracht Ambiance, κ.λπ.

HomeServer

TOP