Χειροκίνητο σύστημα ελέγχου περσίδων

Σύστημα ελέγχου περσίδων με παλινδρομικό διακόπτη

Ο απλός διακόπτης για τον χειροκίνητο χειρισμό των περσίδων ή των ρολών: Αναλόγως με το εάν θέλετε να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε τις περσίδες, μπορείτε να πατήσετε το αριστερό πλήκτρο με το βέλος προς τα πάνω ή το δεξί πλήκτρο με το βέλος προς τα κάτω.

Σύστημα ελέγχου περσίδων με διακόπτη κομβίου

Η απλή παραλλαγή για τον χειροκίνητο χειρισμό των περσίδων ή των ρολών: Ο διακόπτης κομβίου περιστρέφεται προς τα αριστερά ή τα δεξιά, όταν οι περσίδες πρέπει να ανέβουν ή να κατέβουν.

Σύστημα ελέγχου περσίδων

TOP