Σύστημα έλεγχου περσίδων Gira

Χειροκίνητο σύστημα ελέγχου περσίδων

Δυνατότητες άνετου ελέγχου για το καθημερινό ανέβασμα και το κατέβασμα, όπως π.χ. ο επαφέας ελέγχου Gira, ο επαφέας ελέγχου Gira με αξιολόγηση αισθητήρα ή με αξιολόγηση αισθητήρα και λειτουργία μνήμης.
Περισσότερα

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου περσίδων

Οι δυνατότητες ελέγχου με χρονοδιακόπτη αυτοματοποιούν τον καθημερινό χειρισμό των ρολών ή παρέχουν μια προσομοίωση παρουσίας στις διακοπές. Για τον σκοπό αυτό, οι συνδεδεμένοι αισθητήρες διαθέτουν σημαντικές λειτουργίες προστασίας.
Περισσότερα

Ασύρματο σύστημα ελέγχου περσίδων

Ελέγξτε εύκολα και από την άνεση του καναπές σας τις περσίδες, τα ρολά ή τις τέντες μέσω τηλεχειριστηρίου: με τον ασύρματο επαφέα ελέγχου και τον ασύρματο χειροπομπό Άνεσης με εύκολη μεταγενέστερη τοποθέτηση εξοπλισμού χάρη στο ασύρματο σύστημα διαύλου Gira.

Σύστημα ελέγχου περσίδων μέσω KNX/EIB

Εάν έχει εγκατασταθεί το σύστημα KNX/EIB Gira, μπορούν να συνδυαστούν διαφορετικές λειτουργίες σε μια συσκευή. Φώτα και σύστημα ελέγχου περσίδων. Ή ο αερισμός με το σύστημα ελέγχου περσίδων.

Αισθητήρες

Διάφοροι αισθητήρες μπορούν να συνδυαστούν με τις δυνατότητες ελέγχου των περσίδων. Υπολογίζουν π.χ. την ένταση του φωτός, τη θραύση των τζαμιών ή την ένταση του ανέμου.
Περισσότερα

Συστήματα

TOP