Το ασύρματο σύστημα διαύλου

Με το ασύρματο σύστημα διαύλου Gira πραγματοποιείται γρήγορα, καθαρά και οικονομικά ή επέκταση ή ο εκσυγχρονισμός της ηλεκτρικής εγκατάστασης στα υπάρχοντα κτίρια. Χωρίς ακαθαρσίες και θόρυβο και χωρίς μεγάλο κόπο μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα και ασύρματα ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων δυνατοτήτων ελέγχου – από το υπόγειο έως τη σοφίτα, από τον αυτόματο έλεγχο φωτισμού και τα σενάρια με αλληλεπικαλυπτόμενες λειτουργίες μέχρι και την κεντρική διαχείριση κτιρίων.

Η επικοινωνία γίνεται μέσω πομπών και δεκτών. Οι πομποί λειτουργούν με μπαταρία, έτσι ώστε τα σημεία χειρισμού να μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση και, εάν απαιτείται, να αλλάζουν πάλι θέση εύκολα. Στέλνουν εντολές στους ασύρματους δέκτες και τους ενεργοποιητές, οι οποίοι στη συνέχεια τις εκτελούν ή τις προωθούν. Τα ασύρματα εξαρτήματα μπορούν να συναρμολογηθούν γρήγορα και καθαρά και να μεταφερθούν εύκολα σε περίπτωση μετακόμισης.

Άνετη διαχείριση φώτων και σκηνών φωτισμού

Εκτός από την ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν και νέα σημεία χειρισμού, έτσι ώστε, για παράδειγμα, να πραγματοποιείται ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των φώτων από ένα άλλο σημείο. Μπορούν, επίσης, να ανάψουν περισσότερα φώτα ταυτοχρόνως ή να συνδεθούν σε σκηνές φωτισμού. Η ταξινόμηση του σημείου χειρισμού και τα φώτα μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

Αυτόματο φως

Ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου φωτισμού υλοποιείται εύκολα με το ασύρματο σύστημα διαύλου Gira. Τόσο σε διαδρόμους όσο και σε εξωτερικούς χώρους, οι αισθητήρες δηλώνουν την κίνηση ή την παρουσία ατόμων ασύρματα σε ενεργοποιητές, οι οποίοι στη συνέχεια ανάβουν τα φώτα. Έτσι οι χώροι φωτίζονται μόνο όταν υπάρχουν άτομα παρόντα. Αυτό μειώνει τα έξοδα της ενέργειας και αυξάνει την άνεση στην κατοικία.

Αυτόματος έλεγχος περσίδων

Ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου περσίδων συνδέεται μέσω ασύρματου πομπού γενικής χρήσης και πρόσοψης ασύρματου επαφέα ελέγχου στο ασύρματο σύστημα διαύλου Gira. Αυτό ελέγχει κεντρικά όλες τις αναγνωρισμένες περσίδες, π.χ. στους προσδιορισμένους χρόνους ή ανεξάρτητα από την ανατολή και τη δύση του ηλίου.

Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου που εξοικονομεί ενέργεια

Θερμάνετε τους χώρους μόνο όταν χρειάζεται πραγματικά – αυτό δεν προσφέρει μόνο άνεση, αλλά εξοικονομεί και ενέργεια. Ο ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου στέλνει μηνύματα σε ένα ή περισσότερους ασύρματους κινητήριους μηχανισμούς ρύθμισης που ενεργοποιούν τις βαλβίδες θέρμανσης. Οι ώρες, κατά τις οποίες η θέρμανση ενεργοποιείται και απενεργοποιείται, μπορούν να προγραμματιστούν τελείως μεμονωμένα και ανεξάρτητα από την ημέρα.

Εκτεταμένες λειτουργίες ασφαλείας

Η δικτύωση των ασύρματων εξαρτημάτων διαύλου προσφέρει εκτεταμένες λειτουργίες ασφάλειας. Μπορούν, για παράδειγμα, να απενεργοποιηθούν όλοι οι επικίνδυνοι συνδρομητές ασύρματα με το πάτημα ενός πλήκτρου. Με τον ασύρματο διακόπτη πανικού, μπορούν να ανάψουν όλα τα φώτα στο σπίτι και στον κήπο το βράδυ σε περίπτωση ύποπτων θορύβων. Ενώ και με έναν ανιχνευτή καπνού, το ασύρματο σύστημα διαύλου Gira ανάβει αυτόματα τα φώτα, ανεβάζει τις περσίδες και διασφαλίζει την πορεία διαφυγής.

Κεντρική διαχείριση κτιρίων

Ελέγξτε ολόκληρη την τεχνολογία κτιρίων από ένα κεντρικό σημείο. Με την ασύρματη συσκευή ελέγχου Gira καθίσταται δυνατή η σύνδεση και ο ασύρματος έλεγχος όχι μόνο μεμονωμένων συσκευών, αλλά και διαφόρων λειτουργιών, όπως ο φωτισμός, οι περσίδες, η θέρμανση, η παροχή τάσης και η τεχνολογία ασφαλείας. Επιπλέον με την ασύρματη συσκευή ελέγχου Gira μπορούν να επαναπρογραμματιστούν και να συνδεθούν εκ νέου μεταξύ τους όλοι οι ραδιοπομποί και οι δέκτες.

Ασύρματο σύστημα διαύλου

TOP