Μεταφορά δεδομένων

USB 3.0 τύπου A

HDMI™ High Speed with Ethernet + USB 3.0 τύπου A

USB 3.0 τύπου A + Cinch Audio

USB 3.0 τύπου A + μίνι υποδοχή 3,5 mm

USB 3.0 τύπου A + VGA

D-Sub 9πολικό

D-Sub 15πολικό

2 x USB 3.0 τύπου A (Keystone)

Τεχνολογία σύνδεσης δεδομένων και επικοινωνίας

TOP