Σύστημα ελέγχου κλιματισμού και θέρμανσης

Ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου

Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου Gira χρησιμοποιείται για τον έλεγχος της θέρμανσης σε μεμονωμένους χώρους.

Ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου με ρολόι και πρόγραμμα ψύξης

Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου Gira με ρολόι προσφέρει πλέον και ένα ειδικό πρόγραμμα ψύξης εκτός από τα έως τώρα ενσωματωμένα προγράμματα θέρμανσης.

Συνεχής ρυθμιστής

Για την άνετη και οικονομική ρύθμιση θερμοκρασίας μεμονωμένου χώρου μέσω του συστήματος KNX/EIB Gira.

Ρυθμιστής αντικειμένου

Μια παραλλαγή του νέου συνεχούς ρυθμιστή KNX/EIB Gira χωρίς στοιχεία χειρισμού ή ενδείξεις.

Υγροστάτης

Ο υγροστάτης Gira εξασφαλίζει ένα ευχάριστο και υγιεινό κλίμα του δωματίου χάρη στη ρύθμιση της υγρασίας του αέρα.

Αισθητήρας CO₂ αέρα περιβάλλοντος Gira

Ο αισθητήρας CO₂ αέρα περιβάλλοντος Gira προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης του αέρα περιβάλλοντος, και κατ' επέκταση της αίσθησης ευεξίας, χάρη στην παρακολούθηση της συγκέντρωσης του CO₂.

Αισθητήρας CO₂ KNX Gira

Ο αισθητήρας CO₂ KNX Gira με ρυθμιστή υγρασίας αέρα και θερμοκρασίας χώρου παρακολουθεί τη θερμοκρασία, την υγρασία του αέρα και τη συγκέντρωση CO₂ σε κτίρια και ελέγχει λειτουργίες για τη διατήρηση του κλίματος του δωματίου εντός του συστήματος KNX/EIB.

Προϊόντα

TOP