Ρύθμιση έντασης φωτός

Η Gira προσφέρει μια μεγάλη συλλογή συσκευών χειρισμού, ενεργοποιητών, μετασχηματιστών και πολλά άλλα για τη ρύθμιση της έντασης του φωτός. Στις ομάδες προϊόντων των συμβατικών συστημάτων ελέγχου φώτων και των συστημάτων ασύρματου διαύλου και KNX/ EIB διατίθενται συσκευές για τα ανοιχτά βιομηχανικά πρότυπα DALI. Χάρη στις διάφορες έξυπνες λειτουργίες οι συσκευές συστήματος DALI πληρούν ως ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις της τυπικής τεχνολογίας 1–10 V τις ίδιες απαιτήσεις με τα ακριβά συστήματα διαύλου, αλλά προσφέρουν ευκολότερη και πιο φθηνή εγκατάσταση.

Περιστρεφόμενος ρυθμιστής έντασης φωτισμού Gira

Ο περιστρεφόμενος ρυθμιστής έντασης φωτισμού ενεργοποιεί και ρυθμίζει την ένταση φωτισμού των πηγών φωτός, όπως οι λαμπτήρες, το αλογόνο υψηλής τάσης, το αλογόνο χαμηλής τάσης με μετασχηματιστές Gira Tronic ή αλογόνο χαμηλής τάσης με συμβατικούς μετασχηματιστές.

Ρεοστατικός επαφέας Gira

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το φως με ένα σύντομο άγγιγμα. Το παρατεταμένο άγγιγμα ρυθμίζει το φως αδιαβάθμητα.

Ρυθμιστής αφής για ένταση φωτισμού Gira

Αρκεί ένα ελαφρύ άγγιγμα για τον χειρισμό του ρυθμιστής αφής για ένταση φωτισμού Gira, καθώς λειτουργεί με χωρητική τεχνολογία αισθητήρων.

Σειριακός ρυθμιστής έντασης φωτισμού Gira

Ο σειριακός ρυθμιστής έντασης φωτισμού Gira είναι ένας ρεοστατικός επαφέας με τον οποίο ελέγχονται δύο φώτα ή ομάδες φώτων ανεξάρτητα η μία από την άλλη.

Ρεοστατικός επαφέας LED συστήματος 2000 Gira

Ο ρεοστατικός επαφέας LED συστήματος 2000 Gira επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και τη ρύθμιση της έντασης φωτισμού των λαμπτήρων, των λαμπών αλογόνου υψηλής τάσης, των λαμπών LED υψηλής τάσης και των συμπαγών λαμπών φθορίου. Παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού με διάφορες προσόψεις χειρισμού και καθιστά δυνατή τη μεμονωμένη ρύθμιση της φωτεινότητας ενεργοποίησης καθώς και τον χειρισμό επιπλέον επεκτάσεων.

Πύλη DALI Gira KNX/EIB

Η πύλη DALI Gira KNX/EIB είναι η διεπαφή μεταξύ της εγκατάστασης KNX/EIB και της εγκατάστασης φωτισμού DALI. Καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και τη ρύθμιση της έντασης φωτισμού έως και 64 συνδρομητών DALI σε έως 32 ομάδες μέσω του συστήματος KNX/EIB.

Ηλεκτρονικό ποτενσιόμετρο DALI Gira

Το ηλεκτρικό ποτενσιόμετρο DALI της Gira χρησιμεύει στη ρύθμιση της φωτεινότητας για ηλεκτρικά στραγγαλιστικά πηνία (EVG) ή μετασχηματιστές με διεπαφή DALI. Μπορούν να ελεγχθούν έως 64 συνδρομητές DALI από διάφορες θέσεις χειρισμού.

Προϊόντα

TOP