Stažení zásuvek se zvýšenou ochranou proti dotyku ("dětská ochrana") z trhu

Obrázek: Příklad krytky zásuvky Gira se zvýšenou ochranou proti dotyku ("dětská ochrana"),
rozeznatelná podle vytlačeného symbolu pro dětskou ochranu

Naše zkušební laboratoř zjistila, že krytky zásuvek se zvýšenou ochranou proti dotyku („dětská ochrana“), které byly společností Gira distribuovány v období od 09.12.2014 do 26.01.2016 prostřednictvím různých velkoobchodních sítí s elektrickým zbožím, mohou vykazovat vady. Z nejnovějších testů vyplývá, že zařízení v krytce zásuvky, které umožňuje zvýšenou ochranu proti dotyku ("dětská ochrana") - takzvaný "shutter" - se neuzavře vždy samočinně, jak bylo zamýšleno. Následkem této chyby může při nesprávném zacházení se zásuvkou - například při zasunutí vodivých materiálů - dojít k zasažení elektrickým proudem s následkem vážných, podle okolností dokonce životu nebezpečných, zranění, jako je tomu u běžných zásuvek bez zvýšené ochrany proti dotyku.

Dbejte prosím obzvláště na to, aby do okamžiku výměny krytek ohrožené osoby, zejména děti, ve Vaší domácnosti nebo ve Vašem zařízení nemohly do zásuvek zasunout vodivé materiály.

Bezpečnost je pro společnost Gira nejvyšší prioritou. Stahujeme proto preventivně z trhu uvedené krytky zásuvek se zvýšenou ochranou proti dotyku („dětská ochrana“), které byly distribuovány v období od 09.12.2014 do 26.01.2016.

Výzva zákazníkům:
Kontaktuje prosím neprodleně Vašeho elektroinstalatéra nebo prodejce elektrického zboží, pokud jste ve výše jmenovaném období dotyčné výrobky koupili a / nebo byly tyto u Vás nainstalovány. Elektroinstalatér Vám sdělí, zda vaše krytky patří mezi uvedené. Poradí Vám a může po přezkoušení bezplatně vyměnit krytky, které jsou stahovány z trhu, za nové krytky s fungující zvýšenou ochranou proti dotyku.

V žádném případě nezkoušejte krytku zásuvky vyměnit sami!

Výslovně prohlašujeme: Na samotné zásuvky se toto nevztahuje, dotčeny jsou pouze prvky "shutter" v krytkách. To znamená: Přívod elektřiny není u těchto zásuvek omezen. Funkce zásuvek zůstává plně zachována a při správném používání poskytují standardní ochranu proti dotyku jako každá běžná zásuvka. Mohou být tedy nadále používány. Nemusí být funkční pouze zvýšená ochrana proti dotyku ("dětská ochrana").

Které zásuvky se zvýšenou ochranou proti dotyku ("dětská ochrana") jsou postiženy?

Mezi příslušné zásuvky se zvýšenou ochranou proti dotyku ("dětská ochrana") patří výhradně zásuvky, které byly dodány přes různé podniky zabývající se velkoobchodem s elektrosoučástkami v období 09.12.2014 až 26.01.2016. Jaké výrobky mohly být postiženy v uvedeném období, lze stáhnout v těchto seznamech.

Stažení seznamu výrobků (PDF)

Stažení seznamu výrobků (Excel)

Stažení vyobrazení

Pokyny pro velkoobchody s elektrickým zbožím a elektrikáře

Zde jsou k dispozici pro stažení Pokyny pro stažení z trhu zásuvek se zvýšenou ochranou proti dotyku ("dětská ochrana") pro velkoobchody s elektrickým zbožím a elektrikáře.

Stažení (download) - velkoobchody s elektrickým zbožím
Stažení (download) - elektrikáři

Tiskové prohlášení a bezpečnostní pokyny

Zde jsou připraveny ke stažení tiskové prohlášení a také důležité bezpečnostní pokyny.

Stažení (download) - tiskové prohlášení
Stažení (download) - bezpečnostní pokyny

Formulář pro náhradu a výměnný protokol  pro velkoobchody s elektrickým zbožím a elektrikáře

Zde je připraven ke stažení pro velkoobchody s elektrickým zbožím a elektrikáře formulář pro náhradu a výměnný protokol  s příslušným postupem.

Formulář pro náhradu*

Výmenny protokol

*pro stažení formuláře pro náhradu je ve Vašem prohlížeči vyžadován Adobe Reader. Tyto formuláře můžete stáhnout na následujících odkazech:https://get.adobe.com/de/reader/

Kontakt

Upozornění: od 15. března 2017 platí níže uvedené změny týkající se kontaktních informací.

K zodpovězení Vašich dotazů je Vám Gira k dispozici na následující horké lince (dosažitelná od pondělí do pátku, vždy od 08.00 do 17.00 hod.):

Tel +49-2195-602-721
E-mail: helpdesk@gira.cz

 

V souvislosti s tímto preventivním opatřením Vás žádáme o pochopení!
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Nejčastěji kladené otázky a odpovědi

Jak rozpoznám zásuvku Gira se zvýšenou
ochranou proti dotyku ("dětská ochrana")?

Zásuvku Gira se zvýšenou ochranou proti dotyku ("dětská ochrana") poznáte podle vyraženém symbolu ochrany dětí (viz obrázek nahoře).

Jak probíhá zpracování vrácení materiálu?

Kontaktuje prosím neprodleně Vašeho elektroinstalatéra nebo prodejce elektrického zboží, pokud jste ve výše jmenovaném období dotyčné výrobky koupili a / nebo byly tyto u Vás nainstalovány. Elektroinstalatér Vám sdělí, zda Vaše krytky patří mezi uvedené. Poradí Vám a může po zkoušce funkčnosti bezplatně vyměnit ty krytky, které jsou stahovány z trhu, za nové krytky s fungující zvýšenou ochranou proti dotyku.

Mám zásuvky firmy Gira. Jak zjistím, zda moje
zásuvky patří mezi dotčené?

Potenciálně mohou být zásuvky Gira se zvýšenou ochranou proti dotyku ("dětská ochrana") takto dotčeny, pokud byly koupeny elektroinstalatérem nebo u Vás instalovány v období od 09.12.2014 do 26.01.2016. Obraťte se prosím neprodleně na Vašeho elektroinstalatéra. Ten Vám může pomoci a zkontrolovat, zda se stažení z trhu týka i Vašich speciálních krytek. To je ten nejlepší, nejrychlejší a nejbezpečnější způsob!

Představuje pro mne používání takové zásuvky
nějaké riziko? Je používání těchto zásuvek
ještě bezpečné?

Samotná zásuvka není nijak ovlivněna, pouze zařízení v krytce (tzv. "shutter"), které zajišťuje zvýšenou ochranu proti dotyku. Toto zařízení se neuzavírá vždy samočinně, tak jak bylo zamýšleno. To znamená: Pouze při nesprávném zacházení se zásuvkou - například když jsou zasunuty vodivé materiály - to může, stejně jako u jakéhokoli běžné zásuvky bez zvýšené ochrany proti dotyku, mít za následek úraz elektrickým proudem. Funkce zásuvek zůstává plně zachována a při správném používání poskytují standardní ochranu proti dotyku jako každá běžná zásuvka. Mohou být tedy nadále používány. Nemusí být funkční pouze zvýšená ochrana proti dotyku ("dětská ochrana").

Mám dítě v domácnosti. Jak jej mohu ochránit
před možnými riziky?

Dbejte prosím obzvláště na to, aby do okamžiku přezkoušení a případné výměny krytek ohrožené osoby, zejména děti, ve Vaší domácnosti nebo ve Vašem zařízení nemohly do zásuvek zasunout vodivé materiály.

Musím mít strach z úrazu elektrickým proudem
nebo je moje elektrické vedení v domě poškozeno?

Přívod elektřiny není u těchto zásuvek omezen. Funkce zásuvek zůstává plně zachována a při správném používání poskytují standardní ochranu proti dotyku jako každá běžná zásuvka. Mohou být tedy nadále používány. Nemusí být funkční pouze zvýšená ochrana proti dotyku ("dětská ochrana"). Nemusíte mít strach, že dojde k poškození elektrického vedení ve Vaší domácnosti.

Mohu zásuvku vyměnit sám?
Pokud ano, kam ji mám zaslat?
Kde mohu získat náhradu?

V žádném případě nezkoušejte zásuvky vyměnit sami! Obraťte se prosím na Vašeho elektroinstalatéra. Ten vše překontroluje a případně provede odbornou výměnu krytky zásuvky a poradí Vám.

Musím výměnu sám zařídit/zaplatit?
Kdo pověřuje elektrikáře?
Co mám dělat, když můj původní elektroinstalatér
již není k dispozici?

Musíte se obrátit na elektroinstalatéra, který Vám zásuvky instaloval. Spolu s kontrolou a případnou výměnou krytek se zvýšenou ochranou proti dotyku ("dětská ochrana") Vám nevzniknou žádné náklady, pokud tyto spadají do série, která je stahována z trhu. Kontrolu a případnou výměnu krytek musí provádět elektroservis. Co se týká nezbytných a doložených nákladů, bude jejich vyrovnání probíhat samozřejmě mezi firmou Gira a elektroservisem.

Musí být vyměněna celá zásuvka nebo stačí
vyměnit pouze krytku?
Jak dlouho trvá výměna zásuvek?

Vzhledem k tomu, že se podle zobrazení chyby jedná o vadnou součást krytu, je možné, že kvalifikovaný elektroinstalatér teprve po kontrole krytky vymění. V případě požadavku na přezkoušení a případnou výměnu se prosím obraťte na Váš elektroservis. Ten si s Vámi již sjedná termín návštěvy.

Co je přesně problémem tohoto produktu?
Je příčina závady již známa?
Může se tato chyba znovu vyskytnout?

Firma Gira zjistila, že určité krytky zásuvek se zvýšenou ochranou proti dotyku ("dětská ochrana") mohou vykazovat nedostatky. Z nejnovějších testů vyplývá, že zařízení, které umožňuje zvýšenou ochranu proti dotyku ("dětská ochrana") - takzvaný "shutter" - se neuzavře vždy samočinně, jak bylo zamýšleno. To znamená: zvýšená ochrana proti dotyku není zaručena, pokud by se do zásuvky dostal vodivý materiál. V takovém případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, stejně jako u běžných zásuvek bez zvýšené ochrany proti dotyku. Z důvodu minimalizace možného rizika se firma Gira rozhodla pro preventivní stažení potenciálně vadných výrobků. Bezpečnost je pro společnost Gira nejvyšší prioritou.
Kontrolované a případně vyměňované stahované krytky zásuvek jsou vždy nahrazeny novými a nezávadnými krytkami s plně funkční zvýšenou ochranou proti dotyku. Pozdější kontroly pak již nejsou třeba.

Naše děti předškolního věku si u nás spolu
se svými vrstevníky často hrají.
Kdo nese odpovědnost, pokud se v důsledku
vadných zásuvek něco stane?

Pokud byly zásuvky dodány v období od 09.12.2014 do 26.01.2016 (včetně), zabraňte dětem v přístupu k zásuvkám. Kontaktujte Vašeho elektroinstalatéra. Ten může zkontrolovat, zda-li Vámi používané krytky spadají do série, která je stahována z trhu. Po kontrole a případné výměně krytek budou i dotčené zásuvky opět vybaveny funkční zvýšenou ochranou proti dotyku.

Pokud jste se navzdory stahování výrobku z trhu rozhodli neprovádět kontrolu a případnou výměnu krytek, může tento nedostatek (nefunkční zvýšená ochrana proti dotyku) znamenat zamítnutí Vašich nároků. Je možné, že za vzniklé škody budete mít odpovědnost Vy.

Servis

TOP