Informace o ochraně dat

Pro firmu Gira je ochrana vašeho soukromí, a v souvislosti s tím také vašich osobních dat během využívání této internetové prezentace, jednou z důležitých záležitostí. Proto vám v následujícím textu vysvětlíme, jak s vašimi osobními daty zacházíme.

 1. Při každém přístupu uživatele na některou ze stránek Gira a při každém vyvolání souboru jsou data těchto procedur uložena do souboru protokolu. Uložená data slouží výhradně k interním účelům vztahujícím se k systému a ke statistickým účelům. Co se týče podrobností, je při každém vyvolání uložen následující datový záznam:
  - název volaného souboru,
  - datum a čas vyvolání,
  - přenášené množství dat,
  - hlášení, zda bylo vyvolání úspěšné,
  - popis typu použitého webového prohlížeče,
  - volaná IP adresa v anonymizovaném tvaru
  (IP adresa je anonymizována tak, že je poslední oktet vymazán nebo je nahrazen náhodnou hodnotou).

 2. Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání dané webové stránky. Informace vytvořené pomocí souboru o vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Pomocí aktivace funkce anonymizace IP na těchto webových stránkách je však vaše IP adresa Google v rámci členských států Evropského společenství nebo v jiných členských státech dohody o evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena. Jen ve výjimečných případech je na server Google v USA odeslána celá IP adresa a tam zkrácena. Na základě pověření provozovatele těchto webových stránek Google tyto informace využije k tomu, aby vyhodnotil využívání webových stránek, sestavoval přehledy o aktivitách na webových stránkách a prováděl další služby spojené s využívání webových stránek a využíváním internetu ve prospěch provozovatele webových stránek. Kromě IP adresy přenesené z vašeho prohlížeče v rámci činnosti Google Analytics nejsou na straně Google shromažďována žádná jiná data. Ukládání souborů Cookie můžete zakázat pomocí příslušného nastavení vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebude někdy možno plně využívat veškeré funkce webové stránky. Kromě toho můžete evidenci dat souvisejících s vaším využíváním webových stránek vytvořenou pomocí souboru Cookie (včetně vaší IP adresy) u Google a rovněž zpracování těchto dat u Google zabránit, jestliže si stáhnete a nainstalujete plug-in pro váš prohlížeč z níže uvedeného odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Tyto webové stránky používají tzv. technologii retargeting Google Inc. My tuto technologii využíváme k tomu, abychom pro vás internetovou nabídku učinili zajímavější. Tato technika umožňuje oslovit reklamou uživatele internetu, kteří se již o naše produkty zajímali, na webových stránkách Google Display Network. Jsme přesvědčeni, že zobrazování personalizované reklamy přizpůsobené zájmům je zpravidla pro uživatele internetu zajímavější než reklama, která žádný takový personalizovaný vztah nemá. Zobrazování reklamních materiálů na stránkách Google Display Network probíhá na bázi technologie souborů Cookie jako výsledek analýzy předchozího způsobu využívání. Tento typ reklamy probíhá zcela anonymně. Nejsou ukládána žádná osobní data a nejsou také shromažďovány žádné profily o využívání s vašimi osobními daty. Evidenci dat souvisejících s vaším využíváním webových stránek vytvořenou pomocí souboru Cookie u Google a rovněž zpracování těchto dat u Google lze zabránit, jestliže si stáhnete a nainstalujete plug-in pro váš prohlížeč z níže uvedeného odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 3. Osobní data jsou námi zpracovávána jen tehdy, když s námi aktivně vstoupíte do přímého kontaktu, např. prostřednictvím e-mailu. Kromě toho jsou osobní data ukládána jen tehdy, když nám je předáte např.v rámci registrace, dotazníku, soutěže o ceny nebo k provedení kontraktu.

  Všechna osobní data vyplývající z tohoto rámce, odpovídající platným předpisům o ochraně osobních údajů, budou ukládána, zpracovávána a využívána jen za účelem uzavření smlouvy a k ochraně oprávněných vlastních obchodních zájmů se zřetelem na poradenství a péči o naše zákazníky a odpovídající potřebě konstrukce výrobku.

 4. Naši spolupracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních datech. Předávání těchto dat třetím osobám se uskuteční jen tehdy, když je to nutné pro splnění smlouvy. Třetí osoby jsou prostřednictvím ujednání také zavázány k dodržování ochrany osobních dat uživatele.

 5. Svůj souhlas se zpracováním a využíváním svých osobních dat můžete kdykoli odvolat s účinnosti do budoucnosti. K tomu stačí zaslání e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v části Impressum nebo jiné písemné sdělené na adresy uvedené v části Impressum.
  Kdykoli si od nás můžete vyžádat informace o osobních datech, která jsme uložili, a vyžádat si jejich opravu v případě, že jsou tato data nesprávná nebo zastaralá. K tomu stačí zaslání e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v části Impressum nebo jiné písemné sdělené na adresy uvedené v části Impressum.

 6. Všechna data nacházející se na stránkách gira.de a gira.com, která jsou na našich serverech a tam sídlí (jsou uchovávána), jsou chráněna před neoprávněným přístupem pomocí několika vrstev bezpečnostních systémů. Naši spolupracovníci a pracovníci našich systémových služeb pravidelně kontrolují účinnost ochrany.

 7. Snažíme se o dodržování ustanovení o ochraně dat ve všech oblastech naší platformy a našeho podniku. Výslovně si vyhrazujeme právo tato ustanovení o ochraně dat kdykoli změnit, rozšířit, upravit nebo zcela popř. částečně vymazat, a to zejména tehdy, když si nově vzniklé zákonné požadavky nebo technický vývoj vyžádají příslušné přizpůsobení těchto ustanovení o ochraně dat. Pokud máte dotazy, můžete se obrátit také přímo na nás. Pište nám na adresu:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstalační systémy
P.O. BOX 12 20
42461 Radevormwald

Impressum

TOP